Home / Madhya Pradesh: PM holds 'SVANidhi Samvaad' with street vendors / Madhya Pradesh: PM holds ‘SVANidhi Samvaad’ with street vendors

Madhya Pradesh: PM holds ‘SVANidhi Samvaad’ with street vendors