Home / HEADLINES / INDIA / Ground Report / Telangana / Mahaboobnagar / Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan

Ground Report / Telangana / Mahaboobnagar / Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan

PM Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) saving mother and child in Mahaboobnagar District of Telangana.

Please share this news